Samen met jouw team….

Een Excellente Organisatiecultuur met een professionele klantbeleving creëren begint met het juiste personeel op de juiste plaats

Gelukkige en tevreden medewerkers, betere interne en externe samenwerkingen, ziekteverzuim voorkomen of terugdringen, positieve en terugkerende klanten, loyale ambassadeurs en betere resultaten, kortom een Excellente Organisatiecultuur met meer rendement!

Lees hoe....

Mysterie Visits

Een neutrale blik op jouw organisatie

Bedrijfscoaching

Op individuele basis of voor het hele team

Organisatieadvies

Onafhankelijk en eerlijk advies voor het management

Verzuim Preventie

Voorlichting, begeleiding & coaching van personeel

Jij hebt vragen, wij hebben de antwoorden!

Ik wil graag bouwen aan een klantgerichte cultuur, waar begin ik?

Wil je aan een klantgerichte cultuur bouwen dan begint dit met een heldere strategie waarbij iedere medewerker het beste uit zichzelf haalt. Als je weet wat je wilt moet je mensen aantrekken die naast kennis en kunde ook dienstbaar zijn, oog hebben voor detail, creatief zijn en zich kunnen verplaatsen in andere mensen. Hiervoor zetten we strategische sessies, assessments en coaching in. Je kan pas de klant centraal stellen als je eerst de medewerker centraal stelt. Alles begint van binnenuit, letterlijk en figuurlijk.

Medewerkers bewust maken dat zij het verschil maken voor de klant.

De medewerkers zijn de belangrijkste middelen in de organisatie in het uitdragen van de missie, visie en strategie. Medewerkers zijn het concurrerende voordeel; Your Energy Partner toetst en begeleidt dit middels Mystery visits en Coaching zodat de verwachting van de klanten wordt waargemaakt. Dit levert meer ambassadeurs op met hogere omzet en meer winst tot gevolg

De beste talenten uitdagen en op de juiste plaats in de organisatie inzetten.

Your Energy Partner helpt je de talenten van jouw medewerkers aan te laten sluiten op de doelstellingen van de organisatie en tegelijk de medewerkers in te zetten op de juiste plek in de organisatie. Hierdoor doen de mensen waar ze goed in zijn wat resulteert in meer plezier en betere resultaten. Dit doen we middels Assessment, Audits en Coaching en draagt bij aan meer betrokkenheid van medewerkers.

Hoe zorg ik ervoor dat goede mensen blijven?

Your Energy Partner geeft je inzichten in je eigen managementkwaliteiten en leert je hoe je deze effectief inzet. Hierdoor krijgen je medewerker de juiste aandacht en voelen ze zich gezien en gehoord. Dit zorgt voor verbinding met de leidinggevende en organisatie en de medewerkers weten waar ze het allemaal voor doen. Middels Individuele Coaching halen we het beste in jou naar boven, zodat jouw beste mensen blijven.

Een positief werkklimaat behouden tijdens de groei, fusie of reorganisatie.

Iedere verandering is spannend en brengt onzekerheid voor de mens met zich mee. Your Energy Partner zorgt voor rust bij de mensen en brengt structuur aan in de nieuwe onderlinge samenwerkingsvorm tussen verschillende culturen en nieuwe medewerkers. Your Energy Partner doet dit middels Organisatieadvies en Team Coaching en dragen zo bij aan een betere interne samenwerking zodat de nieuwe organisatie snel weer als 1 team functioneert.

Ik wil mijn mensen behoeden voor een burn-out, hoe pak ik dit aan?

Een te hoge werkdruk of stress door privé of zakelijke factoren draagt niet bij aan een prettige en goede werksfeer, bovendien ligt burn-out op de loer als een medewerker niet tegen zichzelf wordt beschermd. Your Energy Partner draagt met Burn-out preventie bij aan het voorkomen van uitval en aan de arbeidsvreugde door voorlichting, training en begeleiding te geven. Dit voorkomt langdurig ziekteverzuim en hoge kosten.

Wat kan Your Energy Partner ook voor jou betekenen?

Bedrijven, organisaties en instellingen die het belangrijk vinden om van binnenuit te groeien. Dit doen ze door het beste uit hun medewerkers te halen om daarmee het beste uit hun organisatie te halen. Veranderen doe je omdat je weet dat stilstand achteruitgang betekent. Je wilt beter worden, dit brengt uitdagingen met zich mee voor jou en je medewerkers. Mensen die doen wat ze leuk vinden en gewaardeerd worden om wie ze zijn en wat ze kunnen zijn enthousiast en brengen het beste mee naar de organisatie.

Hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker doet waar hij goed in is? Hoe haal je het beste in je medewerkers naar boven? Het begint met groei van binnenuit. Als een medewerker als persoon groeit zal hij zich zeker en gelukkig voelen. Hieruit volgt dat hij zijn capaciteiten en talenten in een vertrouwde omgeving volledig kan benutten en inzetten.

Uit ervaring weten wij dat het succes van een organisatie wordt bepaald door de juiste combinatie van processen, verantwoordelijkheden, doelen. De diensten van Your Energy Partner dragen bij aan het creëren van een Excellente Organisatiecultuur waar medewerkers de dingen met passie, hartstocht en volledige aandacht doen. Deze medewerkers dragen positief bij aan het resultaat van jouw organisatie. Er ontstaat een Excellente Organisatiecultuur, waar iedereen met plezier wil werken en jij en jouw klanten hier de vruchten van plukken.

Wij leveren maatwerk en we gebruiken – al naar gelang de vraag en behoefte van de klant – diverse tools en coachingsmethodieken:

  • 6P Coachingsmethodiek
  • Oplossingsgericht coachen
  • Teamcoaching
  • Verzuim preventie
  • Loopbaancoaching
  • Valide en betrouwbare assessments
  • Training
  • Auditing
  • Mystery visiting

ZIJ GINGEN JOU VOOR